Mozaiek Logo
kersttakken

Kerstactie 2023

Wie wil jij bemoedigen?

Privacybeleid

Inleiding

Mozaiek neemt privacy zeer serieus en zal informatie over personen op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit privacybeleid leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit privacybeleid lezen over rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen via kerst-actie@mozaiek.nl of serve@mozaiek.nl. Dit privacybeleid is specifiek voor de Kerst Actie 2023. Het privacybeleid van Mozaiek kun je hier vinden.

Wie is Mozaiek?

Mozaiek is de overkoepelende naam voor verschillende kerkgenootschappen in Nederland ontstaan vanuit Mozaiek0318 gevestigd in Mozaiek Centrum, Storkstraat 33, 3905 KX Veenendaal. Deze Kerst Actie wordt gedraaid onder de pijler "Serve".

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Mozaiek verwerkt, binnen de Kerst Actie, de volgende persoonsgegevens van jou als "aanvrager" of "maker/brenger": Voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer en e-mailadres. Van de "ontvanger" verwerken we de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, land, gezinssamenstelling, eventuele diëten of allergieën en overige informatie die de "aanvrager" actief aan ons verstrekt.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om de Kerst Actie te kunnen uitvoeren en de "ontvangers" te kunnen bemoedigen met een kerstpakket dat door een "maker/brenger" wordt gemaakt en gebracht. Hiervoor is het nu eenmaal nodig om adresgegevens (tijdelijk) op te slaan. Om de pakketten aandachtsvol en persoonlijk te maken, vragen we ook om informatie over de gezinssamenstelling en eventuele diëten of allergieën. Gegevens van de "aanvrager" en "maker/brenger" worden verwerkt, ter opvolging van een kerstpakkettentraject en controle en eventuele ondersteuning vanuit Mozaiek Serve.

Hoe lang verwerken wij die persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden bewaard tot en met de duur van de Kerst Actie en kort daarna, ter evaluatie.

Hoe beschermen wij die persoonsgegevens?

Wat zijn jouw rechten?

Onder de AVG beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage (en wijzigen)

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig laten wijzigen door contact op te nemen via kerst-actie@mozaiek.nl.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Mozaiek te verkrijgen. Mozaiek zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op die manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Mozaiek daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Mozaiek

Een verzoek kan verstuurd worden naar kerst-actie@mozaiek.nl. Mozaiek zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan een (1) maand nadat Mozaiek een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Mozaiek je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Klacht indienen bij de AP

Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover ook een klacht indienen bij de AP. Momenteel kun je de AP alleen nog tippen, via dit formulier.

Derde ontvangers

De Kerst Actie maakt gebruik van technische diensten (hosting) van SyS-F. De eigenaar van SyS-F is deel van Mozaiek. De privacyverklaring van SyS-F (met daarin subverwerkers) kun je hier vinden.

De ingevulde (en gecontroleerde) gegevens van de "ontvanger" worden bij een match gedeeld met de "maker/brenger". Deze gegevens worden - zoals eerder vermeld - niet per mail verstuurd, maar zijn beschikbaar middels een beveiligde pagina. Een "maker/brenger" gaat akkoord met dit privacybeleid en verklaart deze gegevens niet op te slaan of te delen.

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden.

Cookie statement

Wij gebruiken cookies in de Kerstpakkettenactie. Dit is nodig om data te valideren en te beveiligen. Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. De Kerst Actie maakt geen gebruik van zogeheten "tracking" cookies.

In de applicatie worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld cookies van software van derde partijen waar gebruik van wordt gemaakt. Mozaiek heeft geen controle op wat deze derden met hun cookies doen, maar je kunt je hier wel voor afmelden. Zie voor een toelichting: veiliginternetten.nl